Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 
Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog

Tekstil Sektöründeki Gelişmeler Atık Su Geri Kazanım Sistemlerine Olan İhtiyacı Artırıyor

Tekstil üretiminde ve proseslerinde kullanılan su miktarı diğer endüstrilere oranla daha fazladır.Doğa dostu sistemler ile prosesten çıkan atık suları atık su geri kazanım sistemlerimizle üretime yeniden kazandırıyoruz.
Tekstil Sektöründeki Gelişmeler Atık Su Geri Kazanım Sistemlerine Olan İhtiyacı Artırıyor.

TEKSTİL TÜRKİYEDEKİ GELİŞİMİ

Türkiye, Jeopolitik konumundan dolayı, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayarak köprü görevi görmektedir ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Bu ticaret; gıda, sanayi, spor, tekstil gibi çeşitli sektörleri kapsıyor. Tekstil sektörü Cumhuriyetin ilanıyla birlikte gelişmeye başlamış, özel sektörün teşviki ile ise büyük ivme kazanmıştır. Son 15-20 yılda hızla gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte sektörler de gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir.

Tekstil endüstrisinin gelişmesi ve yeni boya tekniklerinin kullanılması, tekstilde kullanılan su miktarının artmasına neden olmuştur. Bilinçsiz şekilde doğal kaynakların tüketiminin hızla artması, çevreye ve doğaya zarar vermeye başlamıştır. Tekstil üretiminde ve proseslerinde kullanılan su kapasitesi diğer endüstrilere oranla daha fazladır.

Avrupa birliğinin tekstilde doğal kaynak tüketimine karşı aldığı tedbirler doğaya verilen zararı en aza indirgemeyi hedeflemektedir. Bu doğal kaynakların başında en önemli kaynaklardan biri olan su gelmektedir. Doğa dostu sistemler ile prosesten çıkan atık suları atık su geri kazanım sistemleriyle üretime yeniden kazandırarak işletmelerin maliyetlerini azaltmaya katkı sağlamaktadır.

 TESTİL SEKTÖRÜNÜN DÜNYA İHRACATIN DAKİ ROLÜ

Ev tekstilinden giyime kadar kapsayan ürünlerin dünya ticaret pazarındaki payı 2019 yılı verilerine göre yaklaşık 837 milyar USD ‘na tekabül etmektedir.

Dünya tekstil ihracat sıralaması verilerine göre Çin, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Hindistan listenin başında yer almaktadır. Aynı listede 4. Amerika Birleşik Devletleri, 5. Türkiye, 6. Güney Kore, 7. Tayvan, 8. Vietnam, 9. Pakistan ve 10. ise Hong Kong yer almaktadır.

TEKSTİLİN KISA YOLCULUĞU

Tekstilin yolculuğu ham madde temini ve işlenmesi ile başlar. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu kıyılarından toplanan pamuk dokuma tezgahlarında işlenerek ipliğe dönüşür. Bu iplikler renklerine ve kalitelerine ayrılarak kumaş elde edilir.

Renk renk desen desen işlenilen kumaşlar kullanım alanlarına göre işlemlerden geçerek evlerimize girmektedir.

TEKSTİLİN ÜRETİM AŞAMASI

Tekstilde ihtiyaç duyulan suyun büyük bir kısmı kumaş terbiyesinde kullanılır. Terbiye işlemi ham madde halinde olan kumaşın boyama ve basılmaya uygun hale geldiği işlemlerin bütününe denir. Ürünün cinsine göre (keten, polyester, yün gibi) farklı süreçlerden geçerek terbiye işlemi tamamlanır.

Tekstil sektörü su tüketimi fazla olan endüstrilerin başında gelmektedir. Tekstil endüstrisinde kullanılan sular dakikada birkaç milyon litre, günde ise 4 trilyon litreye kadar atık su bırakmakta ve içerisinde yüksek oranda organik ve inorganik kirleticiler barındırmaktadır.

Terbiye ve boyama işlemlerinden çıkan tekstil atık suları, atık havuzlarına aktarılarak karıştırılmaya başlanır. Atık suyun karakteristiğine (organik, inorganik) uygun olarak tasarlanan özel arıtma sistemleri ve kimyasalları ile arıtma işlemleri gerçekleştirilir.

Terbiye ve boyama işlemlerinde kullanılacak suyun kalitesine uygun olarak %100 geri kazanılmış tekstil atık suları ile günlük su tüketiminizi azaltabilir ve doğaya verilen zararı en aza indirebilirsiniz.