Atıksu Arıtma Sistemleri

Küçük ölçekli Atıksu Arıtma Sistemleri (AAT birimleri), düşük nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde, özellikle de kanalizasyonun bir drenaj sistemi yoluyla merkezi bir Atıksu Arıtma Sistemlerine kanalize edilmesinin ekonomik fizibilitesinin mümkün olmadığı bölgelerde büyük öneme sahiptir.

Kapsamlı drenaj kanalları inşa etmek iki ana nedenden dolayı pratik değildir: aşırı masraflar ve atık su durgunluğu riski.

Kentsel atıksu arıtımına ilişkin 91/271/EEC sayılı Konsey Direktifi'ne göre, atıksu toplama sistemlerinin kurulmasının ekonomik veya çevresel gerekçesinin bulunmadığı durumlarda, bireysel sistemler önerilmektedir.

 

Atıksu Arıtma Sistemleri.