Atıksu Arıtma Sistemleri

İnsan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla, evsel ve endüstriyel kaynaklı atık suların izlenmesi, işlenmesi ve tasfiye edilmesi gerekmektedir.