Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 
Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog

COVID-19 ve SU

Temel ihtiyacımız olan su, yeterince hijyenik değilse sağlık için tehlike oluşturur. Özellikle korona virüsü(covid-19) ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, suyla hijyen koşullarını sağlamak hepimizin salgından korunması için en basit ve en etkili yöntemdir
COVID-19 ve SU.

Peki bu hastaneler en büyük savunma kalkanı olan suyu nereden ve hangi kalitede elde edebilecekler?Hastanelerin kapasiteleri ve yoğunluk durumları göz önünde bulundurulduğunda hem ülkemizde hem de yurt dışındaki diğer tüm ülkelerde sahra hastaneleri ya da mobil hastaneler ihtiyaç durumuna gelmeye başladı.

Hastanelerde Kullanılan Suyun Temiz Olması Yeterli mi?

Hastanelerinde kullanılan suyun sadece temiz olması yeterli değildir. Salgın hastalığın bu denli artış gösterdiği günlerde, özellikle virüslerin merkezi haline gelen hastanelerde kullanılan suyun arıtılmış, bakteri, virüs ve askıda katı maddelerden uzaklaştırılmış, güvenilir olması gerekmektedir. Örneğin; laboratuvarlarda testler için kullanılacak biyomedikal cihazlar saf su kalitesinde suya ihtiyaç duymaktadır. Hastanenin genel mahallerinde kullanılacak suyun belirli standartlara uygun olması gerekmektedir. Eğer bu standartlara uygun su eldesi sağlanamazsa, su yolu ile bulaşan başka hastalıklar da beraberinde gelebilir. Diğer bir örnek ise; özellikle yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören diyaliz hastalarının diyaliz işlemi sırasında kullandıkları suyun ultra safsu ve Avrupa Farmakopesine uygun olması gerekmektedir.

Hastane Atık Suları Nasıl Deşarj Edilmelidir? Kanalizasyona Direk Deşarj Edilmesinin Toplum Sağlığına Zararı Var mıdır?

Hastanenin laboratuvarlarından çıkan tıbbi atık suların, kesinlikle nötralize ve dezenfekte edilmesi daha sonra kanalizasyona deşarj edilmesi gerekmektedir. Dezenfekte edilmeyen atık suların içerisinde bakteri ve virüsler bulunacağından direk olarak kanalizasyona verilemez, toplum sağlığı için tehdit oluşturur.

Güvenilir Su Temini İçin Mobil Hastane veya Sahra Hastanelerinde Su Arıtma Sistemi İhtiyacı Karşılanabilir mi?

Hastalar, sağlık çalışanları, yoğun bakım servisleri, laboratuvarda kullanılan cihazlar; için gerekli olan tüm kalitedeki sular mobil su arıtma sistemleri ile temin edilebilir. Kişi sayısı, kullanılacak su miktarı fark etmeksizin sistemler yapılabilmektedir. Vatek Çevre Teknolojileri olarak kendi üretimimiz olan Mobil su arıtma sistemlerini ihtiyaca göre dizayn ediyor, konteyner veya römork üzerinde komple montajlı, devreye almaya hazır halde sahra hastanelerine teslim ediyoruz.