Nehir Suyu Arıtma Sistemleri

Nehirler, suyun çok fazla parçacık içerdiği yüzeysel su kaynaklarıdır. Nehir suyunda askıda katı maddeler ve mikrobiyolojik kirletici maddeler olmak üzere iki ana kirletici madde vardır. Nehir suyu arıtma sistemleri ile yüksek miktardaki partiküller sudan uzaklaştırılır.

Nehir suyu arıtma sistemleri kullanıcı taleplerine göre içme veya kullanma suyu için özel olarak tasarlanmaktadır. Su arıtma adımları ve üniteleri son kullanıcının ihtiyaçlarına bağlıdır.

Fakat; Nehir suyu arıtma sisteminin kalbi özel tip kimyasal arıtma ünitemizdir ve onu farklı kılan, uzman mühendislerimiz tarafından seçilen farklı kimyasal türleridir. Diğer adımlar Ön Filtrasyon Mutimedia, Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon ve Ters Ozmoz Sistemi, Uv Dezenfeksiyon Sistemleri olabilir.

Bu sistemlerin en büyük avantajları mobil olmaları, taşıma ve kurulumlarının kolay olmasıdır. Diğer büyük avantajı ise sistemin tam otomatik ve PLC kontrollü olmasıdır.

Şu ana kadar birçok UNDP projesi gerçekleştirdik.

Nehir Suyu Arıtma Sistemleri şu alanlarda kullanılır:

  • Köyler ve Kırsal alanlar
  • Mevcut Geçici alanlar
  • Sanayi Bölgeleri
  • Endüstriyel Tesisler
  • İnşaat Alanları
  • Askeri Bölgeler
  • Mülteci Kampları
  • İnşaat Sahası 
  • Tarım ve Sulama alanı