Reverse Osmosis, Ters Osmos Sistemleri

Reverse Osmos teknolojisi yarı geçirgen membranların sudan çözünmüş katı maddeleri ayırma prensibine göre çalışır.