Sürdürülebilir Dünya İçin Atık Su Geri Kazanım Sistemlerinin Rolü

Dünyada meydana gelen su kıtlığı ve artan su baskısı, atık suların geri kazanılmasını ve bu suların yeni bir kaynak olarak değerlendirilmesini gündeme getirmiştir. Suyun sürdürülebilirliği için en etkili yöntem Atık Su Geri Kazanım Sistemleridir.