SBR Sistemleri (Ardışık Kesikli Biyoreaktör)

Süreç, sıralı bir biyolojik reaktör kullanılarak hem evsel hem de endüstriyel atık suyun arıtılmasını içerir. Bu sistemlerin operasyonel döngüsü dört temel aşamayı içerir:

         1. Doldurma

         2. Havalandırma

         3. Yerleşme

         4. Aktarma

Bu yöntem basitliği ve uygun maliyetli olmasıyla öne çıkıyor ve bu da onu atık su arıtımı için ideal bir seçim haline getiriyor. Tek bir paket kullanarak 200 m³/gün'e kadar kapasiteleri idare edebilme özelliğiyle modern bir çözüm sunar.

Ayrıca kullanıcının ihtiyacına göre sisteme geri dönüşüm üniteleri eklenebilmekte ve tek paket ile istenilen deşarj değeri elde edilebilmektedir. Küçük alanlarda yüksek verim sağlayabilmesi nedeniyle atık su arıtımında tercih edilen bir yöntemdir.