Atıksu Geri Kazanım Sistemleri

Günümüzde dünyanın en büyük sorunu iklim değişikliği ve küresel ısınmadır. Diğer yandan sürdürülebilir çevre bilincini geliştirerek yaşamın devamlılığını sağlamaktır. Doğal kaynaklarımız acı çekiyor; yani sadece atık suyun arıtılmasının yeterli olmadığı, atık sularımızın geri kazanılmasının şart olduğu bir dönemdeyiz.

Atık suyun kalitesine ve istenilen arıtılmış su kalitesine bağlı olarak sistem tasarımları değişmektedir. Her kaynak için farklı türde yöntemler seçiyoruz. Su kalitesine dikkat ederek her sisteme özel yaptığımız tasarımlar geri dönüşümde verimliliğimizi arttırmaktadır. Bazı sektörlerde neredeyse sıfır atık tasarrufu sağladık.

Kimyasal, fiziksel ve biyolojik olmak üzere birçok yöntem ve buna bağlı olarak MBBR, MBR, UF, RO, Nanofiltrasyon vb. gibi birçok arıtma sistemi bulunmaktadır.

Bazen bahçe sulaması için arıtılmış suya ihtiyaç duyulurken, bazen de proseste yeniden kullanım için gerekli olur.