Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Endüstriyel Su Arıtma Sistemi her türlü Su Arıtma, Atıksu arıtma ve Atıksu Geri Kazanım sistemlerini içerir.

Ham su kalitesine göre kullanıcının gerçekte ihtiyacı olan tasarımı ve imalatı kendimiz yapıyoruz.

Ham Su kaynağı ne olursa olsun, Saf Su, Ultra Saf Su veya İçme Suyu gibi ihtiyaç duyulan tüm su kalitelerini elde ediyoruz.

Sanayi bölgelerine yönelik en yaygın sistemlerimiz arasında şunları belirtebiliriz;

Özellikle kuyu suyu arıtma sistemleri, yüzey suyu arıtma sistemleri, nehir suyu arıtma sistemleri, deniz suyu arıtma sistemler.

Öte yandan endüstriyel alanlar çok fazla atık içermektedir ve bu atıklar askıda olmayan katı maddeler, bazı öngörülemeyen kimyasal ve biyolojik atıklar içermektedir. İnsanlara, hayvanlara ve çevreye zarar verir. Atıksudaki tüm bu istenmeyen atıkları arıtarak güvenli Su haline getiriyoruz.

Su ve Atıksu Arıtma Sektörüne ilişkin hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar altında topluyoruz;

  • Saf Su Arıtma Sistemleri
  • Filtrasyon ve Yumuşatma Sistemleri
  • Ters Osmoz Sistemleri
  • Ultrafiltrasyon Sistemleri
  • Kimyasal Su Arıtma Sistemleri
  • Biyolojik Su Arıtma Sistemleri
  • Atık Su Arıtma Sistemleri (MBBR & MBR & SBR)
  • Atık Su Geri Kazanım Sistemleri (Geri Dönüşüm)
  • Deniz Suyu Arıtma Sistemleri
  • Nehir Suyu Arıtma Sistemleri