MBR Sistemleri (Membran Biyoreaktör)

Biyolojik reaktörü yüksek verimli teknolojik membran filtrasyon ile birleştiren, hem evsel hem de endüstriyel atık suların etkin bir şekilde arıtılmasını sağlayan bir atıksu arıtma yöntemidir.

Başlıca avantajı, daha düşük hidrolik tutma süresi (HRT) gereksinimi ve son çökeltme tankına ihtiyaç duyulmamasıdır.

Bu atıksu arıtma yöntemi küçük alanlarda verimli arıtma sağlayabilmesi nedeniyle tercih edilmektedir.

MBR sisteminin çıkışında KOİ, BOİ ve TSS değerlerinin daha düşük konsantrasyonları elde edilir.

Yüksek düzeyde kirlilik içeren atık sular için tercih edilen seçimdir.