Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 
Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog

Nötralizasyon ve Dezenfeksiyon Sistemlerinin Kullanımı Yaygınlaşıyor

Nötralizasyon ve dezenfeksiyon sistemleri tehlikesiz sıvı tıbbi atıkların, atık yönetmeliğine uygun olarak şehir kanalizasyonuna deşarj edilebilmesi için kullanılan bir bertaraf etme yöntemidir.
Nötralizasyon ve Dezenfeksiyon Sistemlerinin Kullanımı Yaygınlaşıyor.

Sağlık kuruluşlarından çıkan; tıbbi laboratuvarlar, diş klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, sterilizasyon üniteleri , diyaliz merkezleri; için ihtiyaç haline gelmiştir.

Ülkemizde %99’a yakın sağlık kuruluşu tıbbi sıvı atıklarını herhangi bir işlem uygulamadan direk olarak kanalizasyona vermektedir. Bu atıkların içinde bakteriler, virüsler ve dengesiz ph bulunmaktadır.  Bu atıkların doğrudan veya dolaylı bir şekilde doğaya bırakılması çevre ve insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir.

22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı resmi gazetede yayınlanan tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinde belirtilen Biyokimya, Hematoloji ve  diğer laboratuarlarda kullanılan hormon analizörü, biyokimya cihazı, hemogram cihazı ve benzeri cihazların kullanımı sonucu oluşan tehlikesiz sıvı tıbbi atıkların  dezenfeksiyon ve nötralizasyon işlemini gerçekleştirilebilmesi için nötralizasyon ve dezenfeksiyon sistemi kullanılmaya başlanmaktadır.

VATEK STERILAB sistemleri laboratuvar atıksularını nötrolize eder ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak deşarj kriterlerini sağlar.