Endüstride Atık Su Geri Kazanımının Faydaları Nelerdir?

Son yıllarda endüstrileşmenin ve dünya nüfusunun artışıyla, mevcut su kaynakları hızla tükenmekte ve kirlenmektedir.