Tekirdağ Türkiye Tekstil Atıksuyu Arıtma ve Geri Kazanım Sistemi 2021

SİSTEM: Tekstil Atıksuyu Arıtma ve Geri Kazanım Sistemi

KAPASİTE: 350 m3/gün

YER: Tekirdağ/ Türkiye

YIL: 2021