İstanbul Türkiye Atıksu Geri Kazanım Sistemi 2012

SİSTEM: Atıksu Geri Kazanım Sistemi

KAPASİTE: 100 m3/gün

YER: İstanbul / Türkiye

YIL: 2012