Cezayir Hastane İçin Kuyu Suyu Arıtma Sistemi 2017

SİSTEM: Hastane İçin Kuyu Suyu Arıtma Sistemi + Atıksu Arıtma Sistemi + Atıksu Gerikazanım Sistemi

KAPASİTE: 

YER: Cezayir

YIL: 2017