Arnavutluk Atıksu Arıtma Sistemi 2019

SİSTEM: Atıksu Arıtma Sistemi

KAPASİTE: 200 m3/gün

YER: Arnavutluk

YIL: 2019