Sağlık Kurumları ve Hastanelerde Su Arıtma Sistemleri

Su arıtımını sağlayan sistemlerin dizayn, montaj ve anahtar teslim yapımı, mevcut sistemler için gerekli sarf malzeme temini ve teknik servis hizmeti