Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 
Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog

Nehir Suyu Arıtma Sistemleri

Nehir kenarına kurulmuş ve şebeke suyuna ulaşması güç askeri kamp, geçici yerleşim alanı, şantiye sahası, topraksız sera, köy, çiftlik, şehir ve kasabaların su ihtiyacını nehir suyu arıtma sistemleri karşılar.
Nehir Suyu Arıtma Sistemleri.

Nehir ya da ırmaklar taşıdığı su miktarlarıyla denizlere, göllere ya da daha büyük akarsulara dökülen su kaynaklarıdır. Dünya üzerinde bulunan 165 nehrin uzunluğu 1000 km’den fazladır. 

İnsanlığın ilk zamanlarından itibaren yerleşim alanları su kenarlarında kurulmuştur. İlk şehir devletlerine ev sahipliği yapan Mezopotamya Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalır. Mezopotamya’nın gerek coğrafi konumu gerek tarımda ihtiyaç duyulabilecek su miktarını karşılaması şehirleşmenin başlıca nedenleri arasındadır. Günümüzde Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Irak, Kuzeydoğu Suriye ve Güneybatı İran sınırları içerisinde yer alır.

Yerleşim alanlarının su kaynaklarına yakın olması gün geçtikçe yeni sorunları ortaya çıkarmıştır. Atık suların su kaynaklarına arıtılmadan deşarj edilmesi nehir, ırmak vb. doğal kaynakların kirlenmesine yol açar. Bununla birlikte suda yaşayan canlıların zarar görmesine ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olur.

Kirlenen su kaynaklarının içme suyu olarak tüketilmesi ishal, kolera, dizanteri, tifo, çocuk felci gibi hastalıkların yayılmasına neden olmakta ve her yıl dünyada 502 bin kişi bu hastalıklardan yaşamını yitirmektedir.

Arıtma sistemleri kullanarak suyun içerisinde bulunan bakteri ve mikroorganizmaları bertaraf ederek hastalıkların yayılmasının önleyebilirsiniz.

Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere nehir ve ırmakların çoğunluğu Asya kıtasındadır. Türki Cumhuriyetlerin yer altı su kaynakları şebeke suyunun kalitesi ve verimine göre oldukça düşüktür.

Nehir kenarına kurulmuş ve şebeke suyuna ulaşması güç askeri kamp, geçici yerleşim alanı, şantiye sahası, topraksız sera, köy, çiftlik, şehir ve kasabaların su ihtiyacını nehir suyu arıtma sistemleri karşılar.

Durağan olmayan, devamlı bir yerden başka yere taşınan nehir sularının yüksek oranda partikül barındırır. Şebeke suyu işlemden geçen bir su kaynağıdır ve içerisinde yer alan partikül oranı nehir suyuna göre daha azdır.

Nehir suyunu, arıtma sistemleriyle şebeke suyu kalitesine getirilir. Arıtılan nehir suyunu gerek içme suyu gerekse kullanma suyu olarak tüketebilirsiniz.

 Atık sularınızı, atık su arıtma sistemleri kullanarak güvenle deşarj edebilir, ekolojik dengenin ve suda yaşayan canlıların korunmasını sağlayabilirsiniz.