SBR Sistemleri (AKR Ardışık Kesikli Biyoreaktör)

Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların, ardışık kesikli biyolojik reaktör (SBR) içerisinde doldurma, havalandırma, çöktürme ve deşarj işlemlerinin yapıldığı sistemlerdir.