MBBR Sistemleri (Hareketli Yatak Biyoreaktörü)

Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların, havalandırma sistemi bulanan reaktör içerisinde çok sayıda hareketli biyofilmler (MBBR) ile çok geniş bir yüzey alanı oluşturup biyolojik büyüme sağlayıp arıtma işlemi yapan sistemlerdir.