Kimyasal Arıtma Sistemleri

Endüstriyel nitelikli atıksuların, atıksuyun parametrelerine uygun pH değerinde suya çeşitli kimyasallar ilave edilerek koagülasyon, flokülasyon, çöktürme işlemlerinin yapılıp, çamurun sudan ayrılmasını sağlayan arıtma sistemleridir.