MBR Sistemleri (Membran Biyoreaktör)

Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların, aktif çamur prosesi ile yüksek verimlilik sağlayan teknolojik membran filtrasyon prosesinin birleştirilmesi ile (MBR) yapılan ve yüksek kalitede su elde edilmesini sağlayan arıtma sistemleridir.