Müşteri Hizmetleri +90(216) 526 0426 

Blog

Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa / Blog
Su Arıtma Sistemi Nasıl Dizayn Edilmelidir.

Su Arıtma Sistemi Nasıl Dizayn Edilmelidir

Arıtma sistemi dizayn edilirken birçok unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Sistemin kurulacağı alanın keşfi, ham su analizlerinin yapılması, arıtılmış suyun karakteristiğinin belirlenmesi, sistem ünitelerinin optimum düzeyde seçilmesi, işletme maliyetleri


Su Arıtmanın Tarihteki Serüveni.

Su Arıtmanın Tarihteki Serüveni

Suyun tarihteki serüvenine bakacak olursak, Su arıtımının M.Ö. kullanılmaya başlandığı yapılan arkeolojik çalışmalarda görülmüştür. Eski mısırlılar, sümerlliler gibi birçok uygarlık suyun değerini keşfedip nehir kıyılarında yaşam alanlarını kurmuşlardır.


Neden Arıtılmış Suya İhtiyaç Duyarız.

Neden Arıtılmış Suya İhtiyaç Duyarız

Başta insan olmak üzere doğada bulunan bütün canlılar için hayati öneme sahip olan su, canlılığın devamlılığı için vazgeçilmez doğal ve sınırlı bir kaynaktır. Su tarih boyunca insanlar için yaşamsal değer olmuştur ve gelecekte bu değer daha da artacaktır.


Hastanelerde Su Arıtma Sistemleri Kullanılır Mı.

Hastanelerde Su Arıtma Sistemleri Kullanılır Mı

Temel ihtiyacımız olan su, temin edilişinden tüketimine kadar olan aşamada yeterince hijyenik değil ise sağlığımız için büyük tehdit oluşturur. Tüketilen suyun arıtılmadan atık su olarak dışarıya deşarj edilmesi de ayrı bir tehdit unsurudur.


Nötralizasyon ve Dezenfeksiyon Sistemlerinin Kullanımı Yaygınlaşıyor.

Nötralizasyon ve Dezenfeksiyon Sistemlerinin Kullanımı Yaygınlaşıyor

Nötralizasyon ve dezenfeksiyon sistemleri tehlikesiz sıvı tıbbi atıkların, atık yönetmeliğine uygun olarak şehir kanalizasyonuna deşarj edilebilmesi için kullanılan bir bertaraf etme yöntemidir.


Endüstride Suyun Yeri.

Endüstride Suyun Yeri

Geçmişten bugüne toplumlar, bulundukları yerin iklim ve coğrafya şartlarına göre Suyu depolamayı, sevk etmeyi, filtrelemeyi başarmışlardır. Zamanla nüfusun artması, teknolojinin ilerlemesi, sanayileşmenin artması ile suyun önemi daha da artmaktadır.


Su Arıtımında, Ultrafiltrasyon Sistemleri Hangi Sularda Tercih Edilmelidir ?.

Su Arıtımında, Ultrafiltrasyon Sistemleri Hangi Sularda Tercih Edilmelidir ?

Ultrafiltrasyon modülleri 0,01 mikron’a kadar arıtma kapasitesine sahip olması özelliği ile kimyasal kullanımına gerek kalmadan bakteri, virüs ve mikroorganizmaların sudan uzaklaştırılması için %99’a kadar etkin bir Su Filtrasyon yöntemidir.


Konteyner Tipi Su Arıtma Sistemlerinin Avantajları.

Konteyner Tipi Su Arıtma Sistemlerinin Avantajları

Konteyner tipi su arıtma sistemi için; arıtılması gereken su miktarının, arıtılacak olan su kaynağının ve istenilen ürün suyu kalitesinin farklılıklar göstermesinin hiçbir önemi yoktur. İstenilen bütün şartlar mobil su arıtma sistemi içinde sağlanabilir.


Gri Su Kazanım Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?.

Gri Su Kazanım Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?

Gri Su Geri Kazanımı ile elde edilen Su, içme suyu kalitesinde suya ihtiyaç olmayan işlerde şebeke suyu yerine kullanılır.


Su Arıtmada Reverse Osmos Sisteminin Yeri.

Su Arıtmada Reverse Osmos Sisteminin Yeri

Reverse Osmos Sistemi en hasas membran filtrasyon teknolojisidir. Ters Ozmoz işleminde SU, yüksek basınçla, yarı geçirgen membranlardan geçmeye zorlanır ve sudaki çoğu istenmeyen madde membranın gözeneklerinden geçemez böylelikle SU filtre edilir.


[EĞİTİM] Hemodiyaliz Su Arıtma Sistemleri Eğitimi.

[EĞİTİM] Hemodiyaliz Su Arıtma Sistemleri Eğitimi

Bu Eğitim; Kullanıcıların Su Arıtma Sistemi dizaynının temel prensiplerini kavrayabilmesi ve genel bir bakış açısı geliştirmek için hazırlanmıştır. Su Arıtma Sistemlerinini dizaynları ve gerekli olabilecek müdahalelerin yapılabilmesi için kaynak teşkil e


Su Arıtma Sistemi Dizaynında Dikkat Edilmesi Gereken 11 Faktör.

Su Arıtma Sistemi Dizaynında Dikkat Edilmesi Gereken 11 Faktör

Dünyanın ¾’ü sularla kaplı olmasına rağmen kullanıma uygun tatlı su miktarı oldukça düşüktür. Yaşamın her alanında, sanayide, tarımda kullanılan ve ekosistemin olmazsa olmazı olan suyun önemi her geçen gün artmaktadır.